Algemene voorwaarden van Fantasy-db

www.fantasy-db.nl bevat informatie over Nederlands en Engelstalige boeken van oude en nieuwe auteurs, verschijningsdata, belangrijke feiten en gebeurtenissen. Fantasy-db probeert een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle beschikbare fantasyboeken.

Mocht u nog enige informatie missen, dan stellen wij het op prijs als u ons dit wilt laten weten. De aangegeven prijzen en verschijningsdata zijn indicatief. Hoewel Fantasy-db haar uiterste best doet om alle informatie nauwkeurig weer te geven, kunnen er veranderingen plaats vinden die niet op de website worden vermeld.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Fantasy-db. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fantasy-db. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Fantasy-db met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Fantasy-db behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Fantasy-db alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Fantasy-db niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Fantasy-db, welke geen eigendom zijn van Fantasy-db, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Fantasy-db. Hoewel Fantasy-db uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Fantasy-db worden onderhouden wordt afgewezen. Fantasy-db sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Alle rechten voorbehouden.

Verkoop van Fantasy boeken

Fantasy-db werkt samen met bol.com, bruna.nl en cosmox.nl voor het verkopen van boeken via internet. Op Fantasy-db worden bestellinks aangegeven bij de boeken die leverbaar zijn. Zodra u op een van deze bestellinks klikt verlaat u de website van fantasy-db en wordt u doorverwezen naar de pagina van het boek/product van de betreffende aanbieder. Op deze pagina krijgt u de bevestiging van de leverbaarheid en kunt u de rest van u bestelling afhandelen.

Fantasy-db doet haar uiterste best om de informatie betreffende prijs en leverbaarheid te synchroniseren met die van de aanbieders. Mocht u onverhoopt verkeerde informatie aantreffen op de website, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons dit wilt laten weten via: info@fantasy-db.nl

De prijsvermeldingen op Fantasy-db.nl zijn exclusief verzendkosten en inclusief btw. Bestelt u een boek via één van onze aanbieders , dan zijn de leverinsvoorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing.

Uitgevers en samenwerking

Fantasy-db waardeert elke mogelijkheid om met uitgevers samen te werken.

Voor promotie materiaal, updates en verschijningsdata kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@fantasy-db.nl of via het contactformulier.